تحویل ۶ فروند بالگرد امدادی به هلال احمر

پیام کاسپین | خبری | مازندران | گیلان | گلستان