sobhcaspian

امروز : چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۱۰
خبرهایی از بودجه شهرداری ها تا اخبار ویروس کرونا
فتو نیوز شماره 1

چالوس نیوز | در فتونیوز شماره یک اخبار مربوط به بودجه شهرداریهای منطقه ، اقدامات عمرانی شهری و اخبار کرونایی دیده می شود.