معلمان نخبه هستند و لازم است به آنان توجه ویژه شود
معلمان نخبه هستند و لازم است به آنان توجه ویژه شود
چالوس نیوز | معاون وزیر آموزش و پرورش در ابتدای جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که در شهرستان آمل برگزار شد، خبر از کسب رتبه نخست کشور توسط اداره‌کل آموزش و پرورش استان مازندران در "توزیع کتب درسی" و "صدور ابلاغ الکترونیک فرهنگیان" داد و گفت: به همین مناسبت از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مدیریت این مجموعه قدردانی می‌شود.

چالوس نیوز | معاون وزیر آموزش و پرورش در ابتدای جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که در شهرستان آمل برگزار شد، خبر از کسب رتبه نخست کشور توسط اداره‌کل آموزش و پرورش استان مازندران در “توزیع کتب درسی” و “صدور ابلاغ الکترونیک فرهنگیان” داد و گفت: به همین مناسبت از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از مدیریت این مجموعه قدردانی می‌شود.

قاسم احمدی لاشکی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت آموزش و پرورش در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در آمل اظهار داشت: من در طول این مدت که طرح رتبه‌بندی در راهروهای مجلس می‌رفت و به صحن علنی می‌آمد و به دولت برگشت داده می‌شد، شاهد بودم چه اندازه شما بزرگواران و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با دقت و تعصب از حق و حقوق معلمان دفاع کردید تا این طرح به سرانجام رسید.

وی با تأکید بر تلاش همه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همه شما از وظایف و تکالیف سنگین دستگاه تعلیم و تربیت کشور آگاهی دارید اما در تخصیص بودجه، آموزش و پرورش به اندازه لازم دیده نمی‌شود و ما از شما اعضای کمیسیون توقع داریم در بودجه آموزش و پرورش سهم ما را ببینید.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب درخصوص توجه ویژه به نخبگان گفت: باید بپذیریم که معلمان هم نخبه هستند و لازم است به آنان توجه ویژه صورت گیرد.