ریشه ی بسیاری از اعتراضات مباحث مربوط به اشتغال جوانان بود
ریشه ی بسیاری از اعتراضات مباحث مربوط به اشتغال جوانان بود
چالوس نیوز | نماینده مردم تنکابن ، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه تولید و اشتغال نیز به صراحت گفتم که ریشه ی بسیاری از اعتراضات مباحث مربوط به درآمد و اشتغال جوانان بوده و ما باید در مجلس بیشتر از گذشته این مسائل را ریشه یابی کنیم و اعتراضاتی که به این بخش اشاره دارد را برطرف کنیم.

چالوس نیوز – ساسان شیخی | نماینده مردم تنکابن ، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه تولید و اشتغال نیز به صراحت گفتم که ریشه ی بسیاری از اعتراضات مباحث مربوط به درآمد و اشتغال جوانان بوده و ما باید در مجلس بیشتر از گذشته این مسائل را ریشه یابی کنیم و اعتراضاتی که به این بخش اشاره دارد را برطرف کنیم.
سید شمس الدین حسینی اظهار داشت: می گویند مجلس خواستار اعدام معترضان است، این موضوع صحت ندارد و نه عقل، نه شرع و نه قانون چنین اجازه ای را نمی دهد و مجلس نیز چنین اعتقادی ندارد و من هم کاملا با این موضوع مخالف هستم.
وی ادامه داد: از بدو امر که وارد مجلس شدم یکی از دغدغه هایم تولید و اشتغال و درآمد جوانان بویژه تحصیل کرده ها بوده است.
رییس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی افزود: قوه قضائیه باید صف معترضین به مشکلات و کاستی ها را جدا ببیند و انتظار این است با معترضینی که به مشکلات و کاستی ها اعتراض دارند با نهایت رأفت اسلامی برخورد شود.
وی بیان داشت: البته در این میان برخی از مردم جان و مال خود را از دست داده اند ، حادثه ای که در شاهچراغ اتفاق افتاد و داعش آمد و ۱۵ نفر از مردم بیگناه را کشت باید با آنها برخورد قانونی صورت بگیرد و حدود الهی در خصوص این گروه جاری شود.
حسینی تصریح کرد: رشد اقتصادی کشور طي یک دهه گذشته سالانه متوسط حدود نیم درصد بوده، رشد سرمایه گذاری بطور متوسط ۴- درصد، و اگر نرخ مشارکت سال۱۳۹۸ را مبنا قرار داده شود، متأسفانه بیکاری حدود ۱۶ درصد مي باشد و لذا امروز باید بکاریم فردا برداشت کنیم .
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید گفت: تاکید می‌کنم بایستی در مسیری حرکت کنیم که همانطور اولویت های روزمره رو اهمیت می دهیم، اولویت های میان مدت و بلند مدت که سرمایه گذاری و اشتغال و تولید جوانان ، تولید تحصیل کنندگان و اشتغال جوانان و تولید و اشتغال در آمد تحصیل کنندگان بپردازیم، مطمئن باشید بخشی از مشکلات جامعه رفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه یکی از زخم هایی که در جامعه وجود دارد کندی رشد اقتصادی است، اگر بخواهیم مشکلات حل شود،باید به تولید و اشتغال و درآمد جوانان رفع و توجه شود، ما به فکر کارمندان دولت هستیم، اما به بخش غیردولتی، تولید و اشتغال غیر دولتی نیستیم که این نکته مهمی است که از آن غافل شده ایم.