آمریکا از قدرت ایران در خاورمیانه نگران است
آمریکا از قدرت ایران در خاورمیانه نگران است
چالوس نیوز | فرماندار چالوس گفت: آمریکا در آینده ساختار جهانی، از قدرت ایران در خاورمیانه نگران است و در صدد حذف ایران از معادلات منطقه‌ای است.

چالوس نیوز | فرماندار چالوس گفت: آمریکا در آینده ساختار جهانی، از قدرت ایران در خاورمیانه نگران است و در صدد حذف ایران از معادلات منطقه‌ای است.

قاسمی در جمع پاسداران و بسیجیان شهرستان چالوس اظهار داشت: جنگ نظام سلطه با محوریت آمریکا علیه ملت ایران،یک جنگ ساختاری و در رابطه با شکل‌گیری آینده ساختار جهانی است.
وی ادامه داد: آینده انتقال قدرت سیاسی و اقتصادی و علمی از غرب به آسیا خواهد بود؛قطعاً ایران در این انتقال قدرت نقش محوری خواهد داشت.
فرماندار چالوس تاکید کرد : امریکا در جنگ شناختی با ایران در برابر ملت با بصیرت بازنده میدان خواهد بود و رسانه و شبکه های مجازی ابزار جنگ شناختی علیه ملت ایران هستند.
قاسمی اذعان داشت: سهم ملت به ویژه جوانان و دانشگاهیان نسبت به جنگ شناختی نظام سلطه ابزار و تاکتیک های مقابله با آن علم و آگاهی پیدا کنند.