جذب سرمایه‌گذار در رأس برنامه های مدیریت شهری ششم
جذب سرمایه‌گذار در رأس برنامه های مدیریت شهری ششم
پیام کاسپین | شهردار چالوس گفت: جذب سرمایه‌گذار در رأس برنامه های مدیریت شهری ششم و در این بخش اقدامات خوبی صورت گرفته است.

پیام کاسپین | شهردار چالوس گفت: جذب سرمایه‌گذار در رأس برنامه های مدیریت شهری ششم و در این بخش اقدامات خوبی صورت گرفته است.

مسعود یعقوبی شهردار چالوس اظهار داشت: پس از توافق شهرداری چالوس با سرمایه‌گذار بخش خصوصی و در راستای توسعه و فضاسازی مطلوب سواحل چالوس، بزرگترین پروژه سرسره آبی بادی ایران در ساحل رادیودریا اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: بر همین اساس این پروژه در فضایی به مساحت حدود ۲ هزار متر مربع و به ارتفاع ۱۸ متر و به طول تقریبی ۸۵ متر و به صورت U شکل پیاده سازی می‌گردد.

شهردار چالوس گفت: برنامه های مدون شهرداری چالوس در پی جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در جهت رفاه حال شهروندان و توسعه فضای شهری قدم به قدم در حال انجام است و امید می‌رود با انسجام مدیریت شهری دوره ششم چالوس شاهد اجرای پروژه های قابل انتظار و مهم باشیم.