۱۹ مجتمع آبرسانی مازندران در دست ساخت است
۱۹ مجتمع آبرسانی مازندران در دست ساخت است
چالوس نیوز | مدیرعامل آبفای مازندران گفت: ۱۹ مجتمع برای آبرسانی به ۱۲۸ روستا در استان در دست ساخت است.

چالوس نیوز | مدیرعامل آبفای مازندران گفت: ۱۹ مجتمع برای آبرسانی به ۱۲۸ روستا در استان در دست ساخت است.

بهزاد برار زاده در آئین افتتاح جمع آوری فاضلاب روستای شورکاری جویبار با اعلام اینکه با ۱۹ مجتمع آبرسانی وبه ۱۲۸ روستا خدمات رسانی می‌شود، افزود: تعداد روستاها را به ۱۶۱ روستا رساندیم و در هفته‌های گذشته درخواست آبرسانی به ۳۵۰ روستای دیگر استان دادیم.

وی با بیان اینکه در شهرستان جویبار آبخوان نداریم، اظهار داشت: جبهه اول تأمین آب شهرستان از طریق حفر سه حلقه چاه در منطقه سیمرغ است و مشکل بیش از ۳۰ سال کمبود آب منطقه گیلخواران تا حدود زیادی مرتفع شده است.

مدیر عامل آبفای مازندران بخاطر نشان کرد: جبهه دیگر تزریق آب به شهرستان از سه راه کشاورزی ساری به دولت آباد و بعد از آن به منطقه پهناب و مشک آباد جویبار بوده است.

وی بیان کرد: راه دیگر انتقال آب از مخزن میارکلا به جویباربه طول هفت کیلومتر بوده که چهارکیلومتر آن توسط پیمانکاردر حال انجام است.

برارزاده با اشاره به اینکه مردم جویبار در زمان پیک مصرف با تنش کم آبی مواجه هستند، افزود :۱۵۰ هزار چاه در استان داریم که تنها ۷۴۰ حلقه آن آب شرب است.

وی با اعلام اینکه تنها ۱۲ درصد از آب شرب استان از طریق آب‌های سطحی تأمین می‌شود، ادامه داد: مابقی آب شرب مردم استان از طریق چاه‌ها تزریق می‌شود.

مدیر عامل آبفای مازندران ادامه داد: بعد ۱۰ سال فاز نخست بحث جمع آوری فاضلاب در روستای شورکا به نتیجه رسیدو فاز دوم آن با تخصیص یک میلیارد تومان اعتبار و به طول ۵۰۰ متر توسط پیمانکار اجرایی می‌شود.