آمریکا در میدان جنگ رسانه‌ای ناچار به عقب نشینی است
آمریکا در میدان جنگ رسانه‌ای ناچار به عقب نشینی است
پیام کاسپین | یک تحلیلگر رسانه گفت: آمریکا در میدان جنگ رسانه ای باتوجه به شکست های مکرر و نرسیدن به اهداف خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران ناچار به عقب نشینی است.

پیام کاسپین | یک تحلیلگر رسانه گفت: آمریکا در میدان جنگ رسانه ای باتوجه به شکست های مکرر و نرسیدن به اهداف خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران ناچار به عقب نشینی است.

سینا قربانی افزود: یک‌سال از اجرای طرح رسانه‌ای- امنیتی دشمن در ایران می‌گذرد و آنچه به برکت بصیرت و مجاهدت فرزندان جمهوری اسلامی در تمامی سطوح رقم خورد، ایران متحد در مقابل دشمن متکثر است.

وی خاطر نشان کرد: شکست گروه بحران به دلیل ناکامی در رمزسازی نام جواد روحی و رادیکالیسم کردن ” میدان ” است و این موضوع را آمریکایی‌ها متوجه شده‌اند.
این کارشناس مسائل رسانه، می‌افزاید: تهاجمات این روزهای اتاق های عملیات روانی خارجی صرفا در حکم “سی. پی. آر ” برای احیای ضربان قلب است، زیرا آمریکایی ها به خوبی می دانند که پروژه امنیتی-رسانه‌ای آنان با نام ” زن زندگی آزادی” شکست خورده است و تحرکات فعلی‌شان نیز از جهت امتیازگیری برای کاهش فشار در “میدان مقاومت” است.
قربانی با اشاره بر اینکه هم‌افزایی دستگاه‌های متولی بستر ۲ ضربه جدی را برای ناکام کردن حریف فراهم کرد، گفت: شکست رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی در پروژه برجسته کردن نام جواد روحی بعنوان پیشران ذهنی، محور اولی بود که حریف زمین‌گیر شد.

آمریکا در میدان جنگ رسانه‌ای ناچار به عقب نشینی است

وی با اشاره بر محور دوم، اظهار کرد: تامین کردن امنیت ۱۰۰ درصدی مرزهای کشور به ویژه شرق ایران و توامان مقابله با جریانات مسلح و جلوگیری از ورود سلاح و مهمات موجب شد تا دشمن در رادیکالیسم کردن خیابان شکست را با چشمان خود ببیند و راهی جز عقب‌نشینی نداشته باشد.
این کارشناس مسائل رسانه، تصریح کرد: گروه بحران به دنبال این است تا گسل های فکری را به واسطه ابزار رسانه تحریک کند و همزمان با ناامنی‌سازی در جامعه بلوا فکری و میدانی ایجاد نماید.