دیدار مدیریت اسناد وکتابخانه ملی مازندران با مدیرکل فرودگاههای مازندران
دیدار مدیریت اسناد وکتابخانه ملی مازندران با مدیرکل فرودگاههای مازندران
پیام کاسپین|محمد فوقی مدیر اسناد و کتابخانه ملی مازندران با سعدالله وطن‌خواه مدیرکل فرودگاههای مازندران دیدار و در خصوص انتقال اسناد و پرونده‌های دارای ارزش و امحاء اوراق زائد و تبادل اسناد گفتگو کردند.

پیام کاسپین|محمد فوقی مدیر اسناد و کتابخانه ملی مازندران با سعدالله وطن‌خواه مدیرکل فرودگاههای مازندران دیدار و در خصوص انتقال اسناد و پرونده‌های دارای ارزش و امحاء اوراق زائد و تبادل اسناد گفتگو کردند.
فوقی در این دیدار گفت:با توجه به اینکه اسناد به عنوان حافظه تاریخی و هویت ملی محسوب می‌شوند. با توجه به رونق پروازهای خارجی و رشد سفرهای هوائی و همچنین اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاههای مازندران افزایش یافته ،بر اساس مجوزهای مصوب شورای اسناد ملی و رای شورا و جدول زمانی مصوب و شناسه مجوز ارائه اسناد فرودگاههای مازندران می‌تواند واقعیاتی را در خصوص توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی منطقه روشن کند.
وی همچنین گفت:بررسی بایگانی راکد و تعیین تکلیف اوراق واجد ارزش نگهداری دائمی فرودگاههای مازندران در مدیریت اسناد و کتابخانه ملی مازندران فهرست‌نویسی و نگهداری می‌شود.با توجه به مصوبه بند ۵ جلسه شورای اداری خرداد ماه سال جاری استانداری مازندران انتقال این اسناد به مدیریت اسناد و کتابخانه ملی مازندران ضرورت دارد.
سعدالله وطن‌خواه مدیرکل فرودگاههای مازندران نیز در این دیدار گفت:با توجه به رویکرد دولت سیزدهم و تاکیدات استاندار مازندران مبنی بر توسعه گردشگری مازندران و افزایش مراودات بازرگانی، اقتصادی و اجتماعی مازندران با کشورهای حاشیه دریای خزر اقدامات خوبی انجام شد و توسعه مسیرهای هوائی از راهبردهای این اداره کل می‌باشد که افزایش پرواز با نصب سامانه خودکار هواشناسی و بازسازی باند پرواز فرودگاه بین‌المللی شهدای ساری را به دنبال داشت و ما در ارائه اسناد انتقالی و اوراق امحایی همکاری لازم را خواهیم داشت.
وی همچنین گفت:در دولت سیزدهم سرمایه‌گذاری در صنعت حمل و نقل هوایی و توسعه و پیشرفت فرودگاههای مازندران از راهبردهای توسعه صنعت هوایی و رونق صنعت گردشگری می‌باشد که شاهد افزایش پروازهای داخلی و بویژه برون مرزی در آسمان مازندران هستیم که این اسناد نیز در اختیار مدیریت اسناد و کتابخانه ملی مازندران قرار خواهد گرفت.