صیانت اسناد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران،نوشهر در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
صیانت اسناد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران،نوشهر در سازمان اسناد و کتابخانه ملی
پیام کاسپین| محمد فوقی مدیر اسناد و کتابخانه ملی مازندران در دیدار با مهرداد خزائی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران،نوشهر در خصوص حفظ اسناد جنگل‌های هیرکانی شمال که بخشی از این جنگل‌ها در سازمان فرهنگی یونسکو ثبت جهانی شده و برنامه ها و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و تبادل اسناد مربوطه گفتگو کردند.

پیام کاسپین| محمد فوقی مدیر اسناد و کتابخانه ملی مازندران در دیدار با مهرداد خزائی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران،نوشهر در خصوص حفظ اسناد جنگل‌های هیرکانی شمال که بخشی از این جنگل‌ها در سازمان فرهنگی یونسکو ثبت جهانی شده و برنامه ها و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و تبادل اسناد مربوطه گفتگو کردند.
فوقی در این دیدار گفت:عزم دولت سیزدهم بر اعتلا و انسجام بخشی دانش آرشیوی و پژوهش‌های تاریخی و بهبود خدمات ارزشیابی اسناد بایگانی راکد دستگاههای اجرایی است و نگهداری اسناد واجد ارزش اقتصادی و علمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ،نوشهر نیز در دستور کار ما قرار دارد تا اسناد واجد ارزش به مخزن اسناد ملی مازندران منتقل شود.
وی همچنین گفت:اسناد اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص توسعه منابع طبیعی و حفظ و بهره‌برداری اصولی از جنگلها و مراتع و تشخیص و تفکیک حریم قانونی اراضی ملی، اصلاح و احیاء جنگلها و فعالیت ها و برنامه های آن برای نسل آینده و پژوهشگران بسیار ارزشمند است.
مهرداد خزائی نیز در خصوص حفظ و نگهداری اسناد منابع طبیعی و آبخیزداری در سازمان اسناد ملی تاکید کرد و گفت:ما به دنبال ارتقاء دانش عمومی و ترویج فرهنگ منابع طبیعی و ارتقا بهره وری ،اثربخشی ، طراحی و بهینه‌سازی الگوها و نظام‌های تولید و بهره برداری در زمینه منابع طبیعی هستیم که این فعالیت ها ضرورت دارد ثبت و نگهداری شود و برای نسل آینده به یادگار بماند.