سازمان تامین اجتماعی نگاه مثبتی به ارتقای سطح درمانی غرب مازندران دارد
سازمان تامین اجتماعی نگاه مثبتی به ارتقای سطح درمانی غرب مازندران دارد
پیام کاسپین| رئیس بیمارستان رازی تامین اجتماعی چالوس گفت: سازمان تامین اجتماعی نگاه مثبتی به ارتقای سطح درمانی غرب مازندران دارد که از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیر درمان استان مازندران قدردانی می شود.

پیام کاسپین| رئیس بیمارستان رازی تامین اجتماعی چالوس گفت: سازمان تامین اجتماعی نگاه مثبتی به ارتقای سطح درمانی غرب مازندران دارد که از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیر درمان استان مازندران قدردانی می شود.

دکتر فریبرز درویش در حاشیه آیین کلنگ زنی درمانگاه تخصصی که با حضور مدیرعامل تامین اجتماعی کشور انجام شد بیان کرد: در راستای سیاست گذاری تامین اجتماعی کشور که بخش درمانی باید از فضای بستری بیمارستان منفک باشد به همین خاطر سعی بر آن شد که این اتفاق در بیمارستان رازی چالوس اتفاق افتاده که جا دارد از زحمات و پیگیری‌های دکتر محسنی نماینده مردم در مجلس تقدیر شود و این پروژه ظرف مدت زمانی ۲ سال آماده بهره‌برداری و تجهیز می‌شود .

وی در ادامه در خصوص احداث درمانگاه تخصصی گفت: برای ساخت و تجهیز علاوه براعتباراتی که تامین اجتماعی هزینه می‌کند باید از خیرین منطقه نیز درخواست کمک کنیم تا در این امر مهم که خدمت به مردم شهر و منطقه است ما را حمایت کنند.

درویش بیان داشت: تمام تلاش ما این است در حوزه درمان تامین اجتماعی که بیشتر پذیرش ما شهروندان غرب استان مازندران است بهترین خدمات را ارایه دهیم و ارتقای تجهیزات درمانی نیز در اولویت قرار دارد.