تمرکز اصلی من بر لایروبی حوضچه و کانال دسترسی بندر نوشهر خواهد بود
تمرکز اصلی من بر لایروبی حوضچه و کانال دسترسی بندر نوشهر خواهد بود
چالوس نیوز | مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان مازندران گفت: همه تمرکز اصلی خود را بر لایروبی حوضچه و کانال دسترسی به بندر خواهم گذاشت تا فعالیت دریایی ایمنی در بندر نوشهر داشته باشیم.

چالوس نیوز | مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان مازندران گفت: همه تمرکز اصلی خود را بر لایروبی حوضچه و کانال دسترسی به بندر خواهم گذاشت تا فعالیت دریایی ایمنی در بندر نوشهر داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران، سعید کیاکجوری مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی استان مازندران در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی مازندران با قدردانی از تلاش ها و فعالیت های مؤثر و ارزشمند مهندسان انزان پور مدیر کل سابق بنادر و دریانوردی استان مازندران، اظهار داشت: ایشان مدیر توانمند هستند و منشأ تحولات بسیار ارزشمندی نیز در بندر امیرآباد به عنوان مدیرکل جدید این بندر خواهند بود همانطور که خدمات زیربنایی و توسعه ای ایشان در بندر نوشهر به یادگار مانده است.

وی ادامه داد؛ همه سعی خود را جهت انجام وظیفه در چارچوب سیاست های ابلاغی دولت محترم و سازمان بنادر و دریانوردی کشور به کار خواهم گرفت.

مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی مازندران با تأکید بر تعامل دوسویه بندر با مجموعه شهری، ادامه داد: این یعنی خدمتی که به شهر می دهیم انتظار داریم که شهر هم به بندر کمک کند و از آن حمایت نماید و ما در این زمینه اصلاً انتظار کمک مادی نداریم بلکه نیازمند به همراهی همکاری و تعامل دوسویه با شهر هستیم.

وی تصریح کرد: بندر نوشهر بزرگترین بنگاه اقتصادی تجاری غرب مازندران است و انتظار داریم همه مجموعه شهری کمک کنند تا فعالیت ها پایدارتر و توسعه یافته تر شود.

کیاکجوری با اشاره به کاهش تراز آب دریای خزر، بیان داشت: بحث لایروبی بیش از پیش اهمیت دارد و با وجود تلاش هایی که در این زمینه تاکنون صورت گرفته است اما همانطور که گفته شد به خاطر کاهش تراز آب نتوانسته پاسخگوی مناسبی باشد و البته این خطری برای همه بنادر شمالی کشور است.

وی تأکید کرد: همه تمرکز اصلی خود را بر لایروبی حوضچه و کانال دسترسی به بندر خواهم گذاشت تا فعالیت دریایی ایمنی در بندر نوشهر داشته باشیم.