گاز رسانی به روستاها در دولت سیزدهم شتاب گرفت
گاز رسانی به روستاها در دولت سیزدهم شتاب گرفت
چالوس نیوز | نماینده مردم شهرستان های تنکابن ، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی گفت : یکی از زیرساخت های بسیار مهم در نقاط روستایی این مناطق در حال ریل گذاری است مساله گازرسانی است که در این دولت با سرعت بیشتری کلید خورده و به مرحله اجرا در آمده است.

چالوس نیوز | نماینده مردم شهرستان های تنکابن ، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی گفت : یکی از زیرساخت های بسیار مهم در نقاط روستایی این مناطق در حال ریل گذاری است مساله گازرسانی است که در این دولت با سرعت بیشتری کلید خورده و به مرحله اجرا در آمده است.

به گزارش چالوس نیوز و به نقل از ایرنا ، سیدالشمس الدین حسینی افزود : سال گذشته گازرسانی به مناطق کوهستانی دوهزار و بخشی از منطقه سه هزار به بهره برداری رسید و گازرسانی به این منطقه سخت گذر کار بسیاردشوار بود که با اقدام بسیار ارزشمند این دولت انجام گرفت.

وی اظهارداشت :این پروژه ها در شرایطی اجرا و به بهره برداری می رسد که کشور به واسطه تحریم های ظالمانه در سخت ترین شرایط مالی قرار دارد اما با این وجود دولت نگذاشت تا چنین پروژه هایی که از اهمیت ویژه ای برخوردار است با مشکل مواجه شود.

برابر گزارش های مستند ، بیش از ۷۵ میلیارد تومان به طول حدود ۱۳۰ کیلومتر لوله گذاری پنج هزار و ۲۰۰ خانوار از مزیت های گاز طبیعی در این شهرستان بهره مند شدند.

رئیس کمیسیون جهش تولید در مجلس شورای اسلامی گفت : امسال هم گازرسانی به دهستان سخت گذر سه هزار تنکابن در دستور کار دولت قرار دارد و سال گذشته هم در روستای “دراسرا” آخرین روستای بازمانده دوران انقلاب در شهرستان عباس آباد در این دولت با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان گازرسانی شد که در پی آن دست کم ۱۰۰ خانوار از گاز طبیعی بهره مند شدند و با این اقدام جشن گازرسانی در این شهرستان ۴۸ هزار خانواری برگزار شد.

حسینی تصریح کرد: سال ها برای گازرسانی به دهستان جنت رودبار، جواهرده و اشکور رامسر پیگیر شد منتهی به خاطر سخت گذر بودن مسوولان ادوار گذشته قادر به سرمایه گذاری در این مناطق نبودند با رایزنی های صورت گرفته و تعدیل دستورالعمل های گازرسانی با همت دولت جهادی گام نخست اجرای گاز رسانی به دهستان های جنت رودبار ، جواهرده و اشکور آغاز شد و گام دوم آن در مرحله باگذاری در مناقصه و انتخاب پیمانکار است.