خانواده نقش نخست در نهادینه کردن کتابخوانی دارد
خانواده نقش نخست در نهادینه کردن کتابخوانی دارد
چالوس نیوز | رئیس اداره کتابخانه عمومی چالوس گفت: سرانه مطالعه در دوران کرونا به شدت کاهش یافته بود ولی با پایان یافتن تب و تاب کرونا شاهد افزایش آن هستیم در یکسال گذشته هستیم بنحوی که حتی عضویت کتابخانه شهرستان چالوس با جمعیت ۱۱۷ هزار نفری با ۱۰ برابر افزایش به بیش از چهار هزار نفر رسید.

چالوس نیوز | رئیس اداره کتابخانه عمومی چالوس گفت: سرانه مطالعه در دوران کرونا به شدت کاهش یافته بود ولی با پایان یافتن تب و تاب کرونا شاهد افزایش آن هستیم در یکسال گذشته هستیم بنحوی که حتی عضویت کتابخانه شهرستان چالوس با جمعیت ۱۱۷ هزار نفری با ۱۰ برابر افزایش به بیش از چهار هزار نفر رسید.

رودابه آزادیان ادامه داد: از مهرماه امسال تاکنون تمامی ۱۰۵ صندلی های سالن مطالعه کتابخانه از هفت صبح تا غروب پر است که بیشتر این افراد را پشت کنکوری و ارشد و دکترها را شامل می شود.

وی تصریح کرد: خانواده ها نقش نخست در نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی ایفا می کنند و در سنین کودکی عادت به مطالعه در کودکان را بوجود می آورند در محیط خانه، باید اعضای خانواده با کتاب و کتابخوانی انس یافته تا دغدغه مطالعه در کودکان ایجاد شود، همچنین لازم است در محیط مهدکودک و مدرسه چنین شرایطی مهیا شود یعنی کودک در این محیط‌ها با اهمیت مطالعه آشنا شود.

وی اظهارداشت: کودکان مشتاق مطالعه در خانواده های کتابخوان رشد خواهند کرد که می طلبد والدین ساعتی از روز را به مطالعه اختصاص دهند تا فرزندان با مشاهده رفتار درست نسبت به کتاب و کتابخوانی گرایش پیدا کنند.

رئیس اداره کتابخانه عمومی چالوس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اشتیاق معلمان برای کتابخوانی، دانش آموزان را به کتاب و کتابخوانی علاقمند می کند و بالعکس چنانچه معلمان کتابخوان نباشند هرچند مزیت های کتابخوانی را برای کودکان تشریح کنند اما این سخنان تاثیرگذار نخواهد بود. 

وی منابع کتابخانه چالوس را ۳۶ هزار جلد کتاب اعلام کرد و تصریح کرد: در حوزه بخش نابینایان نیز یکهزار و ۲۸ منبع سی دی های گویای خط بریل و ۱۳۰کتاب خط بریل در کتابخانه چالوس وجود دارد.

وی افزود: نیاز به تامین منابع کتاب های مرجع و کنکور در شهرستان است با توجه به نداشتن قدرت خرید دانش آموزان برای کتاب های کنکوری و این در حالی است که نهاد بیشتر کتاب های غیر درسی در اختیار می دهد. 

وی بیشتر مشکلات شهرستان در حوزه کتابخانه را پروژه های نیمه تمام عنوان کرد و اظهار داشت: در زمان حاضر سه پروژه نیمه تمام کتابخانه ای شهرستان از جمله کتابخانه استاندارد مرکزی شهید هرچ پور با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی، کتابخانه روستایی سینوا با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی و کتابخانه پردنگون مرزن آباد نیز با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد.

رئیس اداره کتابخانه عمومی چالوس ادامه داد: با تکمیل این سه کتابخانه نیمه تمام با کمک خیرین فضای کتابخانه ای شهرستان با ۲ هزار مترمربع افزایش به سه هزار و ۱۰۰ مترمربع خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: کتابخانه استاندارد مرکزی شهید هرچ پور شهرستان با زیربنای یکهزار و ۵۰۰ مترمربع در زمینی ۲ هزار متری با صرف هزینه ۲ میلیارد تومانی ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن به هشت میلیارد تومان کتابخانه روستایی سینوا به یک میلیارد تومان و کتابخانه پردنگون مرزن آباد نیز به ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

آزادیان تصریح کرد: کتابخانه هچیرود در ۲ طبقه با ۳۰۰ مترمربع زیربنا با هزینه حدود یک میلیارد تومان ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که در بهمن ماه امسال افتتاح خواهد شد.

رئیس اداره کتابخانه عمومی چالوس با تکمیل این سه کتابخانه دردست اقدام فضای کتابخانه ای شهرستان به یکهزار و ۶۰۰ مترمربع که در زمان حاضر فضای یکهزار و ۱۰۰ مترمربع که مجموع به سه هزار و ۱۰۰ متر خواهد رسید.