برای حل مشکل زباله چالوس به زودی چاره اندیشی می شود
برای حل مشکل زباله چالوس به زودی چاره اندیشی می شود
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس گفت : طی چهار سال پیش تاکنون اغلب مراکز بهداشتی و درمانی به ویژه دولتی ها با شرکتی که مسوولیت پذیرش و بی خطر سازی زباله های عفونی را بر عهده دارد ، قرار داد بسته شده است و بنابراین از آنجایی که بیشترین زباله های عفونی در مراکز جراحی ها و دندانپزشکی ها تولید می شود متاسفانه اقبال خوبی در این زمینه از خود نشان نمی دهند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس گفت : طی چهار سال پیش تاکنون اغلب مراکز بهداشتی و درمانی به ویژه دولتی ها با شرکتی که مسوولیت پذیرش و بی خطر سازی زباله های عفونی را بر عهده دارد ، قرار داد بسته شده است و بنابراین از آنجایی که بیشترین زباله های عفونی در مراکز جراحی ها و دندانپزشکی ها تولید می شود متاسفانه اقبال خوبی در این زمینه از خود نشان نمی دهند.

حدیث گردکلی افزود : به عنوان نمونه از تعداد ۱۲۰ دندانپزشک در شهرستان  حدود ۵۷ دندانپزشک  و همچنین از مجموع ۶۷ متخصص جراحی حدود ۴۴ متخصص در چالوس با شرکتی که مسوولیت تحویل و بی خطر سازی زباله های عفونی را بر عهده دارد قرار داد بسته اند.

این مسوول بیان داشت : در مجموع طی چهار سال گذشته تاکنون که این شرکت در این شهرستان فعالیت دارد حدود ۵۵ درصد مراکز درمانی تولید کننده زباله های عفونی با این شرکت قرار داد دارند و این آمار گویای آن است از لحاظ شاخص در استان در سطح پایینی قرار داریم .

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس گفت : در بازدید های از ایستگاه دفن زباله شهرستان چالوس متاسفانه مشاهده شد تعدادی از افراد که اغلبشان سنین پایین بودند درمیان انبوه زباله مشغول جدا سازی زباله های عفونی بودند و اگر خدای ناخواسته یکی از سرنگ ها وارد قسمتی از اعضای این افراد شود می تواند بیماری زا باشد.

گردکلی افزود : در ۲۳ شهریور ماه امسال نشستی در این ارتباط با مسوولان نظام پزشکی برگزار و حتی آنجا تاکید شد اگر این موضوع به طور جدی مورد پیگیری قرار نگیرد به ناچار شبکه بهداشت و درمان که مسوولیت حفظ سلامت مردم این منطقه را بر عهده دارد برابر قانون برخورد و از طریق دستگاه قضایی ورود پیدا خواهد کرد.

وی در این نشست تقاضا کرد نشستی به زودی در ارتباط با این موضوع  با حضور فرماندار ، مسوولان نظام پزشکی و جمعی از دندانپزشکان ، متخحصصان و مسوولان آزمایشگاه ها و کلینیک ها برگزار بلکه برای رفع این نگرانی گام هایی برداشته شود.