آقای استاندار بی قانونی مدیرکل گردشگری در اولویت است یا اجرایی شدن شعار رئیس جمهور در مازندران؟
آقای استاندار بی قانونی مدیرکل گردشگری در اولویت است یا اجرایی شدن شعار رئیس جمهور در مازندران؟
پیام کاسپین | مدتی است فردی به نام حاج رحیم قربانی بعنوان سرمایه گذار بزرگ حووزه مسکن در تهران و کشور به دنبال اجرای پروژه بزرگ ساخت مسکن در چالوس در راستای اجرای شعار رئیس جمهور است که مدیرکل گردشگری مازندران سد بزرگی برای عدم این پروژه محسوب می شود.

پیام کاسپین | مدتی است فردی به نام حاج رحیم قربانی بعنوان سرمایه گذار بزرگ حووزه مسکن در تهران و کشور به دنبال اجرای پروژه بزرگ ساخت مسکن در چالوس در راستای اجرای شعار رئیس جمهور است که مدیرکل گردشگری مازندران سد بزرگی برای عدم این پروژه محسوب می شود.

سرمایه گذار فوق اعلام کرده است به دنبال هیچ گونه امتیاز و تسهیلات بانکی نبوده و بلکه فقط با آورده شخصی سهمی در اجرای شعار رئیس جمهور در ساخت مسکن در کشور را داشته باشد که متاسفانه با مانع بزرگی به نام مدیرکل گردشگری مازندران روبرو شده است.

ماجرا از این قرار است قربانی در سال ۱۳۹۸ در زمین خود در منطقه خط ۸ چالوس که زمین آن کاربری تجاری و بازار داشته است و قسمتی از مین که خارج از بافت بوده اما ۱۵ سال پپیش وارد بافت کرده بود مجوز ساخت هتل با کاربری گردشگری را دریافت کرده بود.

با توجه به اوضاع کرونا و بررسی وضعیت حوزه گردشگری در شمال و از طرفی از آنجایی که ماهیت فعالیت های این سرمایه گذار در ساخت مسکن می باشد و با توجه به اهمیت دادن به شعار دولت مبنی بر ساخت مسکن ایشان تصمیم گرفت به جای هتل به ساخت مسکن بپردازد و در ۶ هزار متر از زمین خود نیز به اجرای پروژه گردشگری و تفریحی اقدام کند و باید برای اجرای این امر کاربری زمین تغییر می کرد که متاسفانه مدیرکل گردشگری مازندران مانعی بزرگ برای انجام این پروژه محسوب می شود.

از طرفی بخشنامه ای از سوی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور اسلاغ شده که اگر زمینی با کاربری غیر گردشگری به کاربری گردشگری تغییر کرد می تواند با درخواست مالک از کاربری گردشگری خارج شود که باز هم مدیرکل گردشگری استان مازندران این بخشنامه قانونی را اجرا نمی کند.

آقای استاندار انتظار است در راستای حمایت از سرمایه گذار و رفع موانع سرمایه گذاری در استان که بارها به آن تاکید کردید و از همه مهمتر اجرای شعار دولت مبنی بر ساخت مسکن در مازندران و با توجه به قانونی بودن روند کار که مورد تایید و تصویب شورای اسلامی شهر ، شهرداری و کمیته انطباق گردید جلسه ای به ریاست حضرتعالی برای رفع این سرمایه گذاری بزرگ حوزه مسکن در مازندران برگزار شود .

آقای استاندار قبل از ۲۲ دی که همایش بزرگ سرمایه گذاری به دستور و با حضور حضرتعالی در شهرستان چالوس برگزار می شود مشکل سرمایه گذاری بزرگ مسکن مازندران در چالوس رفع شود زیرا در صورت وجود موانع بزرگی چون مدیرکل گردشگری مازندران اجرای پروژه های سرمایه گذاری در مازندران معنی و مفهوم ندارد.