تقویت تجهیزات اپراتوری تخلیه و بارگیری کالا
تقویت تجهیزات اپراتوری تخلیه و بارگیری کالا
پیام کاسپین | در نشست هم افزایی مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد با نمایندگان شرکت های کشتیرانی و فعالان حوزه دریایی و بندری چالش ها ، نظرات و راهکارهای پیشنهادی حاضرین در جهت بهبود ارائه خدمات به کشتی‌ها و نمایندگی های مربوطه احصاء و بر ضرورت پیگیری ها در بازه زمانی مقرر تا حصول نتیجه تأکید شد.

پیام کاسپین | در نشست هم افزایی مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد با نمایندگان شرکت های کشتیرانی و فعالان حوزه دریایی و بندری چالش ها ، نظرات و راهکارهای پیشنهادی حاضرین در جهت بهبود ارائه خدمات به کشتی‌ها و نمایندگی های مربوطه احصاء و بر ضرورت پیگیری ها در بازه زمانی مقرر تا حصول نتیجه تأکید شد.

به گزارش پیام کاسپین از ساری ، محمدعلی موسی پور در جلسه ای با نمایندگان شرکت های کشتیرانی و فعالان حوزه دریایی و بندری که با حضور مدیرکل گمرک امیرآباد و اپراتورهای تخلیه و بارگیری کالا در بندرامیرآباد برگزار شد ، بر استحصاء چالش ها و تلاش در جهت رفع آن از سوی مدیران امر تأکید کرد.
وی به افزایش احتمالی مراودات کالا در پی احیای کریدور بین المللی شمال _ جنوب در آینده نزدیک اشاره و تقویت تجهیزات تخلیه و بارگیری کالا و آمادگی شرکت های کشتیرانی را در این راستا ضروری برشمرد.
موسی پور بر ارتقاء کیفیت خدمات کشتیرانی به شناورهای متردد به بندرامیرآباد از زمان حضور در لنگرگاه تا زمان استقرار در اسکله های بندر تأکید کرد و از برنامه ریزی های دقیق بندرامیرآباد در کاهش ترافیک و زمان انتظار شناورها جهت پهلوگیری ، جداسازی و تسهیل امور مربوط به آن ها خبر داد.
همچنین در این جلسه نمایندگان کشتیرانی و اپراتورهای تخلیه و بارگیری کالا به بیان مشکلات و موانع پیش روی حوزه خود از قبیل کمبود تجهیزات اپراتور تخلیه و بارگیری ، اصلاح فرآیند اسنادی ، موازی کاری در سیستم ارگان های مرتبط ، پایین بودن نرم تخلیه و بارگیری و زمان بر بودن پاس خروجی کشتی‌ها پرداختند و خواستار تسریع در بر طرف شدن این چالش‌ها شدند.