تحول در شهر چالوس دیده شده است
تحول در شهر چالوس دیده شده است
پیام کاسپین | سرپرست فرمانداری چالوس با ابراز خرسندی از تملکات و آزادسازی های صورت گرفته در مدیریت شهری دوره ششم، گفت: اقدامات صورت گرفته در راستای رفع مشکل ترافیکی شهر چالوس، تملکات، بازگشایی ها و آزادسازی ها مثبت است و تحوب در شهر چالوس دیده شد.

پیام کاسپین | سرپرست فرمانداری چالوس با ابراز خرسندی از تملکات و آزادسازی های صورت گرفته در مدیریت شهری دوره ششم، گفت: اقدامات صورت گرفته در راستای رفع مشکل ترافیکی شهر چالوس، تملکات، بازگشایی ها و آزادسازی ها مثبت است و تحوب در شهر چالوس دیده شد.

رستم زرودی  با بیان اینکه بنده با تجربیاتی که دارم عملکرد مدیریت شهری دوره ششم چالوس را خوب میدانم؛ تصریح کرد: اقدامات مدیریت شهری دوره ششم چالوس در آینده نزدیک بیشتر مشهود خواهد بود.

وی به بازدید اخیر از پروژه های مدیریت شهری چالوس اشاره کرد و گفت: در حوزه های مختلف عمرانی، خدماتی، تملکات و… اقدامات بسیار عالی را در شهر چالوس دیدم.

سرپرست فرمانداری چالوس به ابر پروژه جاده ساحلی اشاره کرد و گفت: با تکمیل ابر پروژه ساحلی ، پیشرفت ۵۰ ساله چالوس تضمین خواهد شد.