واگذاری یک هکتار زمین برای ساخت نیروگاه بیوگاز در چالوس
واگذاری یک هکتار زمین برای ساخت نیروگاه بیوگاز در چالوس
چالوس نیوز | شهردار چالوس از واگذاری حدود یک هکتار عرصه جنگلی در منطقه "ازارک " برای ساماندهی زباله این شهرستان خبرداد و گفت : این اتفاق طی یک ماه گذشته نهایی شد و با تحویل گرفتن این زمین ساخت نیروگاه بیوگاز شروع خواهد شد.

چالوس نیوز | شهردار چالوس از واگذاری حدود یک هکتار عرصه جنگلی در منطقه “ازارک ” برای ساماندهی زباله این شهرستان خبرداد و گفت : این اتفاق طی یک ماه گذشته نهایی شد و با تحویل گرفتن این زمین ساخت نیروگاه بیوگاز شروع خواهد شد.

مسعود یعقوبی گفت : براساس مستندات موجود از سال ۱۳۹۳ با شرکتی در این حوزه قرار داد بسته شد منتهی به خاطر نامناسب بودن فضای مدنظر برای راه اندازی نیروگاه بیوگاز محیط زست مخالفت کرد و شهرداری آن زمان حدود چهار میلیارد تومان ضرر کرد و تبعات این ضرر حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بود.

وی بیان داشت : از آن سال تاکنون نشست های متعددی برای حل اساسی این چالش زیست محیطی برداشته شد و در نهایت با شرکت بخش خصوصی دیگری قرار داد بسته شد ضمن آنکه شرکتی که سال ۱۳۹۳ با سرمایه گذار آن شهرداری قرارداد بسته بود از سرمایه گذارانش دعوت شد و در نهایت توافق هایی میان شرکت جدید و شرکت قبلی صورت گرفت و شرکت قبلی که سوئدی است پذیرفت تجهیزات نیروگاه بیوگاز را خریداری و تامین کند.

این مسوول بیان داشت : هم اینک مقدمه های ساخت این نیروگاه فراهم شده و از طرفی هم با توجه به بوی تعفن متصاعد شده از زباله در نقاطی از این شهر ناگزیریم عملیات کلنگ زنی این طرح را در دهه فجر امسال آغاز کنیم و در هفته دولت سال آینده به بهره برداری برسانیم .